آهنگش خ با شخصیت سوجون مچه:) دیوونه همین شخصیتشم... 

یکی از بهترین کیدراما هاییه که دیدم :) شخصیتاشم دیوونه کننده:) سوهو و سوجون مخصوصا .... هههقققق🥺

با اینکه از شخصیت جوکیونگ خ خوشم میاد ولی با افتخار سوجون و سوهو رو باهم شیپ میکنم😂⁦❤️⁩